Verejné obstarávanie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Prebiehajúce zákazky:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,  ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. a) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadil svoj profil na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8213, v ktorom uverejňuje od roku 2014 všetky informácie a dokumenty, o ktorých ustanovuje cit. zákon o verejnom obstarávaní.

 

Verejné obstarávanie pre rok 2014

Nadlimitné zákazky:

Podlimitné zákazky:

Zákazky podľa §9 ods. 9 zákona - prieskum trhu:

Elektronické aukcie:

Ukončené zákazky:

Posledná aktualizácia: 05.03.2014 / OI
Linky