Verejné obstarávanie pre rok 2013

Prebiehajúce zákazky:

Nadlimitné zákazky

Podlimitné zákazky

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona – prieskum trhu

 

Elektronické aukcie

 • Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR
 • Dodanie exponátov v rámci projektu: Vybudovanie Vedecko-technického centra pre deti a mládež v Košiciach
 • Podlimitná zákazka na poskytovanie služieb: Vypracovanie Správy o stave kreatívneho priemyslu na Slovensku
 • Dodanie zariadení v rámci projektu: Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice
 • Zhotovenie videovizitiek

Ukončené zákazky :

 • Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona – prieskum trhu: Právne služby - zmluvy (pdf, 72 kB)  
 • Verejná súťaž pre nadlimitnú zákazku: Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR
 • Verejná súťaž pre nadlimitnú zákazku: Dodanie exponátov v rámci projektu: Vybudovanie Vedecko-technického centra pre deti a mládež v Košiciach
 • Verejná súťaž pre podlimitná zákazku: Vypracovanie Správy o stave kreatívneho priemyslu na Slovensku
 • Verejná súťaž pre nadlimitnú zákazku: Dodanie zariadení v rámci projektu: Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice
 • Verejná súťaž pre podlimitnú zákazku: Zhotovenie videovizitiek
 • Rokovacie konanie bez zverejnenia pre podlimitnú zákazku: Rekonštrukcia budovy Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach – doplňujúce práce
 • Rokovacie konanie bez zverejnenia pre podlimitnú zákazku: Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla v Košiciach – doplňujúce práce
Posledná aktualizácia: 29.11.2013 / OI
Linky