Súpis majetku organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

Zoznam nehnuteľností v správe rozpočtových a príspevkových organizácií v rezorte kultúry
(uznesenie vlády SR číslo 779 zo 6. októbra 2005)

Posledná aktualizácia: 27.01.2012 / OI
Linky