"; Ministerstvo kultúry SR - Vyhlásenie o prístupnosti
 

Vyhlásenie o prístupnosti

Portál Ministerstva kultúry Slovenskej republiky úspešne absolvoval XHTML ako aj CSS validáciu v zmysle ustanovení danými organizáciou W3C. Portál taktiež spĺňa ustanovenia dané Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 č. 312/2010-132 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a s ním súvisiacimi prílohami - v zmysle metodického pokynu č. MF/23579/2010-312.

Portál ako taký je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Portál zároveň vyhovuje požiadavkám Blind Friendly, nakoľko ponúka možnosť prepnúť zobrazenie na textovú verziu.

Posledná aktualizácia: 21.12.2011 / OI
autor: Viera Beláňová
Linky