Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2018

 
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.1 a 1.2 (pdf, 466 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.1 a 1.2 (pdf, 468 kB) - štátna pomoc/pomoc de miminis

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.1 a 1.2 (pdf, 467 kB) - vlastník/správca

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.1 a 1.2 (pdf, 468 kB) - vlastník/správca - štátna pomoc/pomoc de miminis

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.3 (pdf, 462 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.4 (pdf, 467 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.4 (pdf, 468 kB) - štátna pomoc/pomoc de miminis

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – správca bytového domu (pdf, 465 kB) - program 1

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.5 (pdf, 460 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie - podprogram 1.6 (pdf, 460 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – program 2 (pdf, 463 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – program 3 (pdf, 346 kB)


Znenie konkrétnej zmluvy o poskytnutí dotácie je zverejnené na webovom sídle www.crz.gov.sk.

Aktualizované 20. 9. 2018/odbor dotácií

Linky