Program 1 - Obnovme si svoj dom na rok 2018

 

Obnovme si svoj dom - podprogram 1.6 - termín predkladania žiadostí do 16. marca 2018

 

Obnovme si svoj dom - podprogram 1.4 - termín predkladania žiadostí do 15. decembra 2017

 

Obnovme si svoj dom - podprogram 1.1, 1.2, 1.3 a 1.5 - termín predkladania žiadostí do 25. novembra 2017

 

Schéma minimálnej pomoci (pdf, 275 kB)  pre aktivity ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva

Schéma štátnej pomoci (pdf, 210 kB) pre aktivity ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva

(upozornenie: Upozorňujeme žiadateľov, že pri poskytnutí dotácie cez Schému štátnej pomoci je výška spolufinancovania 20 % z celkového rozpočtu projektu.)

 

Aktualizované 22. 12. 2017 / odbor projektového riadenia a dotácií

Linky