Kultúrne poukazy 2018

Informácie o programe Kultúrne poukazy 2018 sú zverejnené na webovom sídle www.kulturnepoukazy.sk.

 

Publikované  5. 9. 2017/ odbor projektového riadenia a dotácií

Linky