Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2016


 
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.1 a 1.2 (pdf, 81 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.3 (pdf, 76 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.4 (pdf, 83 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – správca bytového domu (pdf, 80 kB)  – program 1

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.5 (pdf, 68 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – program 2 (pdf, 74 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – program 3 (pdf, 54 kB)


Znenie konkrétnej zmluvy o poskytnutí dotácie je zverejnené na webovom sídle www.crz.gov.sk.

Linky