Program 3 - Kultúrne poukazy 2016 

 

Informácie o programe Kultúrne poukazy 2016 sú zverejnené na webovom sídle www.kulturnepoukazy.sk.

 

Publikované 10. 9. 2015 / odbor projektového riadenia

Linky