Program 1 - Obnovme si svoj dom/Národný cintorín v Martine

 

podprogram 1.1, 1.2 a 1.4 (odt, 32 kB), vo formáte .docx (28 kB)
podprogram 1.3 (odt, 25 kB), vo formáte .docx (17 kB)
podprogram 1.5 (odt, 24 kB), vo formáte .docx (docx, 17 kB) (16 kB)

 

Aktualizované 24. 11. 2015 / odbor projektového riadenia

Linky