Súťaž Kultúrna pamiatka roka - Fénix 2017

 

Kontakt na tajomníčku súťaže:
Ing. Eva Majchráková
odbor ochrany pamiatkového fondu
sekcia kultúrneho dedičstva
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava 1

4.poschodie, č.dverí 412

Telefón: 02/20482 412
Fax:       02/20482 475
E-mail:   eva.majchrakova@culture.gov.sk

 

Aktualizácia 11. 4. 2018 / sekcia kultúrneho dedičstva

Linky