Vývoj a tradícia podujatia

Proces zjednocovania a rozdeľovania Európy sa dotýka nielen politiky, ekonomiky a sociálnej sféry, ale aj kultúry, ochrany životného prostredia a najmä globálnych otázok nášho budúceho jestvovania. Významné miesto v zápase za porozumenie a spolužitie krajín Európy má kultúrne dedičstvo. Uvedomuje si to aj Rada Európy, ktorá od roku 1992 preberá záštitu nad významným celoeurópskym podujatím Dni európskeho kultúrneho dedičstva. V priebehu septembra, tradične však najmä počas druhého septembrového víkendu, vo viac ako 40 štátoch „starého kontinentu“ každoročne prebieha množstvo aktivít a projektov, ktorými sa približujú hodnoty európskeho dedičstva širokej verejnosti. Osobitné postavenie majú tzv. Dni otvorených dverí v tých pamiatkových objektoch, ktoré sú v iných obdobiach roka spravidla zatvorené. Tieto aktivity rozšírené najmä v západných štátoch a Škandinávii sa stali základom úspešného európskeho podujatia. Rada Európy  http://www.coe.int/ rôznymi formami propaguje podujatia zúčastnených štátov v celej Európe. Zároveň ide aj o hľadanie spoločných riešení na záchranu a prezentáciu hodnôt kultúrneho dedičstva, ide o budovanie spoločného priestoru, v ktorom každá krajina, každý región uplatňuje svoj špecifický vklad.

História podujatia na Slovensku (1992 – 2013)

1992         Celoeurópske otvorenie podujatia    Česko- Slovensko ´92
                    Praha - Tábor - Telč  (CZ)       Trnava  (SK)
1993         Občan a pamiatky               
                    Banská Štiavnica      Čierny Balog
1994         Pamiatky a mládež             
                    Levoča          Markušovce
1995         Historické techniky v modernom živote
                    Banská Bystrica         Špania Dolina
1996         Historické mestá                 
                    Košice        Prešov
1997          Hrady  na  Slovensku             
                    Trenčín         Beckov
1998         Tradičná ľudová architektúra
                    Ružomberok           Vlkolínec
1999         Drevené kostoly     +  v rámci kampane RE „Európa- spoločné dedičstvo“
                    Svidník        Ladomírová
2000        Rímske pamiatky na Slovensku v rámci kampane „Európa- spoločné dedičstvo“
                     Bratislava        Rusovce - Gerulata
2001         Symbióza  kultúrneho  a  prírodného dedičstva
                     Rožňava     Betliar     Domica
2002         Písomné pamiatky – pramene kultúry a vzdelanosti
                     Nitra           Kostoľany pod Tríbečom
2003         Od súkromných zbierok k národným inštitúciám
                     Martin
2004          Starý pôvod, nový účel
                      Lučenec           venované 50. výročiu prijatia Európskeho kultúrneho dohovoru
2005          Dedičstvo iných je dedičstvom všetkých     
                     Prešov  + okolie
2006          Európa, spoločné dedičstvo
                      Skalica
2007          Pamiatky a krajina
                      Žilina
2008          V minciach pamäť žije
                      Kremnica
2009          Malokarpatský región, Európa – spoločné dedičstvo
                      Svätý Jur     Červený Kameň    Modra     Pezinok
2010          Technické a industriálne pamiatky
                      Banská Štiavnica
2011          Hodnoty kultúrneho dedičstva pre spoločnosť
                      Bardejov
2012          Pamiatky môjho domova
                      Bratislava
2013          Pamiatky duchovného života
                      Košice
2014          Vstupenka do raja
                      Poprad
2015          Reč pamiatok
                      Modra
2016          Pamiatky a my
                      Zvolen

 

Aktualizované 2. 5. 2016 / Sekcia kultúrneho dedičstva

Linky