Znenie konkrétnej zmluvy o poskytnutie dotácie je zverejnené na webovom sídle www.crz.gov.sk

Linky