Starokatolícka cirkev na Slovensku

Názov:

Starokatolícka cirkev na Slovensku

Sídlo:

Chrenovská 15
949 01 Nitra

Štatutárny orgán:

arcibiskup (ThDr. Augustín Bačinský)

Dátum registrácie:

pred účinnosťou zákona

IČO:

31753043

Základný dokument:

Synodálny poriadok (pdf, 2.13 MB)

Orgány a útvary s právnou subjektivitou:

Jej štatutárnym zástupcom je biskup. V zmysle Synodálneho poriadku a poriadku cirkevných obcí Starokatolíckej cirkvi na Slovensku z roku 1995 sa cirkev člení na cirkevné obce a filiálne obce. Právnu subjektivitu majú cirkevné obce a Slovenská katolícka diakonia.

Štatistika:

KULT - neposkytuje súhlas so zverejnením

Linky