Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike

Názov:

Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike

Sídlo:

Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 24
811 02 Bratislava 1

Štatutárny orgán:

cirkevný prezident (Gerald Trimmal)

Dátum registrácie:

1. septembra 2001

IČO:

30810469

Základný dokument:

Stanovy Novoapoštolskej cirkvi v Slovenskej republike z 2. 5. 2001 (pdf, 303.01 kB)

Orgány a útvary s právnou subjektivitou:

Právnu subjektivitu má ústredné sídlo cirkvi v Bratislave, oprávnený konať v mene cirkvi je cirkevný prezident. /Stanovy, čl. 1 ods. 6/

Štatistika:

KULT

Linky