Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
v Slovenskej republike

Názov:

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike

Sídlo:

Pekná cesta 17
831 52 Bratislava 34 (P.O.Box 2, 830 04 Bratislava)

Štatutárny orgán:

výbor (Peter Hamadej, Juha Tapani Huttunen, Jaroslav Kotek, Jaroslav Sekela, Pavel Sommr)

Dátum registrácie:

24. marca 1993

IČO:

30845696

Základný dokument:

Základné zásady činnosti (štatút) (pdf, 525.46 kB)

Orgány a útvary s právnou subjektivitou:

Útvarmi spoločnosti sú jednotlivé zbory, ktoré však nie sú samostatnými právnymi subjektmi. Štatutárnym zástupcom spoločnosti je výbor spoločnosti (Každý člen Výboru je oprávnený samostatne konať a podpisovať v mene Spoločnosti).

Štatistika:

KULT - neposkytuje súhlas so zverejnením

Linky