Gréckokatolícka cirkev na Slovensku

Názov:

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku

Sídlo:

Hlavná 1
080 01 Prešov

Štatutárny orgán:

metropolita (Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD., prešovský arcibiskup a metropolita)

za Gréckokatolícke Arcibiskupstvo Prešov, prešovský arcibiskup a metropolita (Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD.) a protosynkel
za Gréckokatolícku eparchiu Košice, eparcha košickej eparchie (Mons. Milan Chautur, CSsR) a protosynkel
za Gréckokatolícku cirkev, eparchiu Bratislava, bratislavský eparcha (Mons. Peter Rusnák) a protosynkel

Dátum registrácie:

pred účinnosťou zákona

IČO:

00179205 Gréckokatolícke Arcibiskupstvo Prešov
30305624 Gréckokatolícka eparchia Košice
42131774 Gréckokatolícka cirkev, eparchia Bratislava

Základný dokument:

Kódex kánonov východných cirkví (pdf, 1.39 MB)
Základný dokument Prešovskej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku (pdf, 724 kB)

Orgány a útvary s právnou subjektivitou:

Právnu subjektivitu na Slovensku má arcibiskupstvo v Prešove, eparchie v Košiciach a v Bratislave a jednotlivé gréckokatolícke farnosti. Iné inštitúcie, ktorým právnu subjektivitu udelila kompetentná cirkevná autorita.

Štatistika:

KULT

Linky