Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike

Názov:

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike

Sídlo:

Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

Štatutárny orgán:

riaditeľ (Robert Hans van Dalen)

Dátum registrácie:

18. októbra 2006

IČO:

30869072

Základný dokument:

Štatút (pdf, 923 kB)

Orgány a útvary s právnou subjektivitou:

V zmysle Štatútu Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike cirkev nemá ďalšie organizačné zložky s právnou subjektivitou.

Štatistika:

 KULT - neposkytuje súhlas so zverejnením

Linky