Apoštolská cirkev na Slovensku

Názov:

Apoštolská cirkev na Slovensku

Sídlo:

Rada Apoštolskej cirkvi na Slovensku
Sreznevského 2
831 03 Bratislava 3

Štatutárny orgán:

biskup (Mgr. Ján Liba)

Dátum registrácie:

pred účinnosťou zákona

IČO:

00492671

Základný dokument:

Ústava (pdf, 2.20 MB)

Orgány a útvary s právnou subjektivitou:

Podľa ust. § 2 Ústavy Apoštolskej cirkvi na Slovensku „cirkevné útvary sú právne subjekty s odvodenou subjektivitou, vymedzenou touto ústavou“. Podľa ust. § 6 ods. 1 a bližšie § 12 a § 15 ods. 2 písm. n) cirkevné útvary s právnou subjektivitou sú: cirkev, oblasť, zbor, iné útvary.

Štatistika:

KULT (pdf, 22 kB)

Linky