Výbory Rady vlády SR pre kultúru

  • Výbor pre umenie
  • Výbor pre kultúrne dedičstvo
  • Výbor pre kultúrno-osvetovú činnosť
  • Výbor pre médiá
  • Výbor pre Stratégiu rozvoja kultúry 
Posledná aktualizácia: 08.08.2016 / OI
Linky