Vyhlásenie Roka Ľudovíta Štúra 2015

 

Vláda Slovenskej republiky pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra prerokovala a schválila na svojom zasadnutí 15.októbra 2014 uznesením číslo 503/2014 (pdf, 200 kB) materiál (pdf, 382 kB) , ktorým vyhlásila rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra.

Aktivity v Roku Ľudovíta Štúra 2015 koordinuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom koordinačného výboru vymenovaného ministrom kultúry.

Kompletný materiál schválený vládou Slovenskej republiky nájdete na http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23922.

 

Publikované 23. 1. 2015 / sekcia umenia a štátneho jazyka

Posledná aktualizácia: 22.01.2015 / OI
Linky