Podujatia v Roku Ľudovíta Štúra

 

január

8. 1. 2015 
O slovenčine v Slovenskom národnom divadle (pdf, 245 kB)
11. 1. 2015
Spomienka na Ľudovíta Štúra v Modre pri príležitosti 159. výročia jeho úmrtia

(pdf, 346 kB)

12. 1. 2015
Otvorenie Knižnice Ľudovíta Štúra na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove (pdf, 329 kB)
29. 1.  - 17. 1. 2016
Výstava Ľudovít Štúr (1815 - 1856) - reformátor slovenskej spoločnosti na Bratislavskom hrade (pdf, 745 kB)  
28. 1. 2015
Slávnostné otvorenie Roka Ľudovíta Štúra 2015 na Bratislavskom hrade (pdf, 252 kB)

február

10. 2. 2015
O slovenčine v Slovenskom národnom divadle (pdf, 244 kB)
11. 2. 2015
Prezentácia kníh v Univerzitnej knižnici v Bratislave (pdf, 203 kB)
16. 2. 2015

Poetický večer Vzlietli orli vysoko v Bratislave (pdf, 206 kB)
17. 2. 2015
O slovenčine v Slovenskom národnom divadle (pdf, 243 kB)
20. 2. 2015
Tvorivá dramatika a Zrkadlenie Ľudovíta Štúra v Nitre (pdf, 148 kB)


marec

2. 3. 2015
Premiéra divadelnej hry Misky strieborné, nádoby výborné v Bratislave
(pdf, 307 kB)
10. 3. 2015

Prednáška Miesto Ľudovíta Štúra v slovenskej histórii v Bardejove (pdf, 191 kB)

10. 3. - 17. 4. 2015

Výstava Jar národa slovenského v Martine (pdf, 326 kB)

11. 3. - 26. 4. 2015
Výstava Ľudovít Velislav Štúr v Nitre (pdf, 200 kB)
13. 3. 2015
Tvorivá dramatika a Zrkadlenie Ľudovíta Štúra v Šali (pdf, 147 kB)
20. 3. 2015

O slovenčine v Slovenskom národnom divadle (pdf, 248 kB)
23. 3. 2015

Umelecké pásmo k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra v Banskej Bystrici
(pdf, 272 kB)
23. 3. - 31. 12. 2015

Výstava Posolstvo Ľudovíta Štúra pre dnešok v Čadci (pdf, 248 kB)

apríl

10. 4. 2015
Premiéra divadelnej hry Orol tatranský vo Zvolene (pdf, 254 kB)
14. 4. 2015

Štúr a Bratislava v Malom evanjelickom kostole v Bratislave (pdf, 460 kB)
17. 4. 2015

O slovenčine v Slovenskom národnom divadle (pdf, 249 kB)
17. - 18. 4. 2015

Slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej súťaže Štúrovo pero vo Zvolene (pdf, 210 kB)
25. 4. 2015
Národná slávnosť na Devíne 
(pdf, 322 kB)
28. 4. 2015
Kolokvium Rok Ľudovíta Štúra a osveta v Bratislave
(pdf, 346 kB)

 

máj


21. 5. 2015
Kultúrne podujatie Štúr-žúr v Bratislave (pdf, 274 kB)
21. 5. 2015
Cyklus prednášok a výstava Ľudovít Štúr a romantizmus v literatúre v Čadci (pdf, 358 kB)
 


jún

3. 6. 2015
Literárno-hudobné pásmo Chvála slovenčiny v Považskej Bystrici (pdf, 444 kB)
3. - 5. 6. 2015
Celoslovenské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč v Nových Zámkoch
(pdf, 270 kB)
4. 6. 2015
Slávnostné vyhodnotenie 23. ročníka celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko v Nových Zámkoch (pdf, 207 kB)
9. 6. 2015
Slávnostné otvorenie výstavy Jar Adely Ostrolúckej v Martine
(pdf, 263 kB)
15. 6. 2015
Slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej súťaže Štúrov Zvolen
(pdf, 202 kB)
16. 6. - 17. 7. 2015

Výstava Dielo, pocta, portrét - Ľudovít Štúr v slovenskom výtvarnom umení v Prievidzi
(pdf, 645 kB)
17. 6.  2015

Seminárne stretnutie pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra v Trenčíne
(pdf, 221 kB)

 

júl

1. - 31. 7. 2015
Výstava Ľudovít Velislav Štúr v Zlatých Moravciach (pdf, 206 kB)
3. a 4. 7. 2015

Prvý ročník kultúrno-spoločenského podujatia Štúrfest vo Zvolene (pdf, 254 kB)
4. 7. 2015

Umelecký program Pozdrav od štúrovcov v Nitre
(pdf, 196 kB)
30. 7. 2015

Uzávierka študentskej esejisticej súťaže Odkaz Ľudovíta Štúra dnešku
(pdf, 323 kB)

 

september

3. 9. 2015
Svetová premiéra skladby Pútnici v Banskej Štiavnici (pdf, 244 kB)
5. 9. 2015
23. ročník národného vlastivedného výstupu na Pustý hrad pri Zvolene (pdf, 194 kB)
11. 9. 2015

Uvedenie skladby Pútnici v Bratislave (pdf, 242 kB)
11. - 12. 9. 2015

Tvorivá dramatika a Zrkadlenie Ľudovíta Štúra v Nitre (pdf, 196 kB)
17. 9. 2015
Celodenné podujatie Odkaz života a diela Ľudovíta Štúra pre súčasnosť v Martine (pdf, 353 kB)
26. 9. 2015

Kultúrne podujatie Ľudovít Štúr v Ostrej Lúke (pdf, 238 kB)
27. 9. 2015
Slávnostné otvorenie novej expozície v Pamätnej izbe Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom  (pdf, 226 kB)

 

október

18. - 29. 10. 2015
Dni Ľudovíta Štúra v Štúrove (pdf, 328 kB)
20. 10. 2015
Slávnostné zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky v Myjave
(pdf, 221 kB)
21. 10. 2015
Uvedenie skladby Pútnici v Martine (pdf, 241 kB)
21. 10. 2015 - 8. 12.
2015
Výstava Ľudovít Štúr (1815 - 1856) v Košiciach (pdf, 267 kB)
22. 10. 2015

Uvedenie skladby Pútnici v Žiline (pdf, 242 kB)
22. 10. 2015 - 30
. 1. 2016
Výstava Divadelné míľniky Ľudovíta Štúra v Bratislave 
(pdf, 297 kB)
24. a 25. 10. 2015
Celonárodné oslavy 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra v Uhrovci
(pdf, 229 kB)
26. 10. 2015

Slávnostná akadémia Ľudovít Štúr - Európan, národovec a reformátor (pdf, 274 kB)
28. 10. 2015 - 18. 1. 2016

Výstava ako sa zachránili Ypso a Ľaľa v Bratislave
(pdf, 329 kB)

november

6. 11. 2015
Prednáška a hudobný program Ľudovít Štúr a štúrovci v Čadci (pdf, 379 kB)
7. 11. 2015

Festival chrámovej piesne vo Zvolene (pdf, 123 kB)
11. 11. 2015

Vzdelávacia slávnostná akadémia Ľudovít Štúr v obraze doby v Čadci (pdf, 246 kB)
30.11.2015
Slávnostný večer Hlas k rodákom v Bratislave (pdf, 249 kB)


Aktualizované 21. 9. 2015 / sekcia umenia a štátneho jazyka
 

Posledná aktualizácia: 07.12.2015 / SUŠJ
Linky