Jazykové okienko

Podpísať list svojím alebo svojim menom?


Podpíšte list svojím menom. Podpíšte list svojim menom. Ktorá z týchto viet je jazykovo správna?


Pri skloňovaní privlastňovacích zámen je v inštrumentáli jednotného čísla mužského a stredného rodu dlhé í, kým v datíve množného čísla je krátke i.
Gramaticky správne je napísaná veta Podpíšte list svojím menom. Iné príklady: Budeme cestovať svojím autom k našim rodičom. Pri príležitosti narodenín býva dobrým zvykom blahoželať svojim kolegom. Mojím snom je kúpiť cestu okolo sveta mojim rodičom.
 

Všetky doteraz uverejnené jazykové poznámky nájdete tu.

 

V oblasti jazykovej kultúry pripravilo ministerstvo kultúry aj ďalšie metodické materiály:

 

Aktualizované 23. 3. 2017 / sekcia umenia a štátneho jazyka

Posledná aktualizácia: 27.09.2018 / OI
Linky