Poradné orgány

Výbor pre kultúrno-osvetovú činnosť Rady vlády SR pre kultúru

 

Rada na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva

-        štatút (pdf, 146 kB) a dodatok k štatútu (pdf, 118 kB)

-        zoznam členov (pdf, 145 kB)

 

Odborná komisia na posudzovanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku

-        organizačný a rokovací poriadok (pdf, 173 kB)

-        zoznam členov (pdf, 134 kB) (pdf, 134 kB)

Posledná aktualizácia: 28.03.2018 / OI
autor: ONKDKZSO
Linky