Výzvy na predkladanie nominácií do zoznamov týkajúcich sa nehmotného kultúrneho dedičstva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje dve výzvy na predkladanie nominácií na zápis do:

  1. Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska
  2. Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku

Termín na predkladanie návrhov: do 2. mája 2016

Adresa na predkladanie návrhov:

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Slovenský ľudový umelecký kolektív

Balkánska 31

853 08 Bratislava

 

Podrobnejšie informácie nájdete TU

 

• • •

 

Výzvy na predkladanie nominácií do reprezentatívnych zoznamov týkajúcich sa nehmotného kultúrneho dedičstva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje dve výzvy na predkladanie nominácií na zápis do:

  1. Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska
  2. Reprezentatívneho zoznamu programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva

Termín na predkladanie návrhov: do 20. januára 2015

Adresa na predkladanie návrhov:

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Slovenský ľudový umelecký kolektív

Balkánska 31

853 08 Bratislava

 

Podrobnejšie informácie nájdete TU

 

 

• • •

 

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenenia Majster ľudovej umeleckej výroby

Ocenenie Majster ľudovej umeleckej výroby sa udeľuje jednotlivcom za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v súčasnosti. Je ocenením individuálnych zásluh pri zachovávaní unikátnych prejavov v oblasti ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v Slovenskej republike.

Podmienky na predkladanie návrhov:

  1. pracovný profil uchádzača na ocenenie,
  2. reprezentatívny výber vlastnoručne zhotovených ľudových umeleckých výrobkov na posúdenie odborných predpokladov uchádzača.

Termín na predkladanie návrhov: do 4. apríla 2018

Adresa na predkladanie návrhov a posielanie ľudových umeleckých výrobkov:

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Michaela Fučíková

Obchodná 64

816 11  Bratislava

 

Podrobnejšie informácie nájdete TU


Posledná aktualizácia: 01.03.2018 / Referát styku s médiami
autor: Zora Turancová
Linky