Právny rámec

Vysielanie

Periodická tlač

 • zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

 • zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Audiovízia

Grafické symboly vo vektoroch:

 • U (pdf, 409 kB)
 • macík (pdf, 423 kB)
 • -7 (pdf, 416 kB)
 • 7 (pdf, 421 kB)
 • 7+ (pdf, 417 kB)
 • 12 (pdf, 428 kB)
 • 12+ (pdf, 423 kB)
 • 15 (pdf, 428 kB)
 • 15+ (pdf, 422 kB)
 • 18 (pdf, 430 kB)

Medzinárodné dokumenty

Európska únia

Rada Európy

Posledná aktualizácia: 08.01.2019 / SMAAP
autor: Marta Franková
Linky