"; Ministerstvo kultúry SR - Pamiatky ponúkané na kúpu štátu
 

Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje štátnym orgánom a organizáciám, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ponúkajú vlastníci na prednostnú kúpu do vlastníctva štátu tieto národné kultúrne pamiatky:

Ratková (okres Revúca), dom remeselnícky, súpisné číslo 166, parcelné číslo 88, k. ú. Ratková, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11703/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 15.11.2017.

Bratislava 1 - Staré Mesto, dom bytový, Palisády ul. 44, byt č. 4 (1. poschodie), súpisné číslo 734, parcelné číslo 3329, k. ú. Staré Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 611/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 17.11.2017. 

Plavecký Peter (okres Senica), dvor roľnícky (dom ľudový s hosp. časťou, stodola), súpisné číslo 78, parcelné číslo 211/1, 211/5, 211/6, k. ú. Plavecký Peter, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10647/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 17.11.2017.

Ždiar (okres Poprad), dvor roľnícky (dom ľudový, stodola), súpisné číslo 235, parcelné číslo 1963, k. ú. Ždiar, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 4644/1-2. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 23.11.2017.

Brodzany (okres Partizánske), kaštieľ - park - pozemky (zámena), parcelné číslo 4/1, 11/6, k. ú. Brodzany, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 153/2. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 24.11.2017. 

Bratislava 1 - Staré Mesto, vila so záhradou, Hlboká ul. 6, súpisné číslo 969, parcelné číslo 3798, 3799/1, 3799/4, 3799/5, k. ú. Staré Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 450/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 24.11.2017. 

Banská Štiavnica, dom meštiansky, Novozámocká ul. 16,  súpisné číslo 48, parcelné číslo 2385, k. ú. Banská Štiavnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3346/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 24.10.2017. 

Kremnica (okres Žiar nad Hronom), dom meštiansky, Dolná ul. 15, súpisné číslo 46, parcelné číslo 836/1, k. ú. Kremnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3173/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 24.11.2017.

 

 

Aktualizované  14. 11. 2017 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 14.11.2017 / OI
Linky