"; Ministerstvo kultúry SR - Pamiatky ponúkané na kúpu štátu
 

Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje štátnym orgánom a organizáciám, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ponúkajú vlastníci na prednostnú kúpu do vlastníctva štátu tieto národné kultúrne pamiatky:

Kostolište (okres Malacky), dom pamätný a pam. tabuľa (Rodný dom M. Benku), súpisné číslo 198, parcelné číslo 153, k. ú. Kostolište, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2162/1-2. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 21.9.2017. 

Bratislava 1 - Staré Mesto, dom meštiansky, Františkánske nám. 7, nebyt. priestor č. 12-901a (prízemie), nebyt. priestor č. 12-901b (suterén),  súpisné číslo 412, parcelné číslo 22, k. ú. Staré Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 18/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 21.9.2017. 

Nižné Repaše (okres Levoča), dom ľudový, súpisné číslo 49, parcelné číslo 221, k. ú. Nižné Repaše, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11213/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 21.9.2017.

Banská Štiavnica, dom meštiansky, Kammerhofská ul. 4, súpisné číslo 179, parcelné číslo 2278/1, k. ú. Banská Štiavnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2547/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 24.9.2017. 

Poráč (okres Spišská Nová Ves), dom ľudový s hosp. časťou, súpisné číslo 121, parcelné číslo 614, k. ú. Poráč, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3910/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 24.9.2017.

Petrovany (okres Prešov), kaštieľ s areálom a pozemky, súpisné číslo 541, 546 parcelné číslo 2/1-12, 5, 6/1-4, k. ú. Petrovany, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 338/1,2,4. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 28.9.2017.

 

 

Aktualizované  19. 9. 2017 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 19.09.2017 / OI
Linky