Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Sobotište (Senica), radnica, súpisné číslo 491, parcelné číslo 329, katastrálne územie Sobotište, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11813/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 13. 11. 2019.

Jahodná (Dunajská Streda), mlyn, píla a elektráreň, súpisné číslo 816, 817, parcelné číslo 720/6, 720/7, 1206/5, 717/6-10, 720/1, katastrálne územie Jahodná, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 92/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 13. 11. 2019.

Košice - Staré Mesto (Košice), dom meštiansky, súpisné číslo 369, parcelné číslo 66/1, 66/2, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1092/1 - 2. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 16. 11. 2019.

Štiavnické Bane (Banská Štiavnica), banský úrad, súpisné číslo 290, parcelné číslo 1442, katastrálne územie Štiavnické Bane, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11443/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 16. 11. 2019.

Borčice (Ilava), park, parcelné číslo 2, 92, katastrálne územie Borčice, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 702/2. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 16. 11. 2019.

Bratislava - Staré Mesto (Bratislava), dom bytový, súpisné číslo 292, parcelné číslo 628/1, katastrálne územie Staré Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 4/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 16. 11. 2019.

Liptovský Ján (Liptovský Mikuláš), kaštieľ, súpisné číslo 68, parcelné číslo 371/1, katastrálne územie Liptovský Ján, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 326/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 16. 11. 2019.

Dvorníky - Včeláre (Košice - okolie), dom ľudový, súpisné číslo 5, parcelné číslo 59, katastrálne územie Včeláre, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 4678/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 16. 11. 2019.

Osturňa (Kežmarok), dom ľudový a stodola s maštaľou, súpisné číslo 243, parcelné číslo 1050/1-2, katastrálne územie Osturňa, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 4174/1-2. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 17. 11. 2019.

Bratislava - Staré Mesto (Bratislava), dom bytový, súpisné číslo 3158, parcelné číslo 7360/1, katastrálne územie Staré Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10502/6. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 17. 11. 2019.

Bratislava - Staré Mesto (Bratislava), palác mestský, súpisné číslo 188, parcelné číslo 295, katastrálne územie Staré Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 36/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 17. 11. 2019.

Kežmarok (Kežmarok), dom meštiansky, súpisné číslo 2514, parcelné číslo 12/3, katastrálne územie Kežmarok, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2637/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 20. 11. 2019.

Sklabinský Podzámok (Martin), hrad, súpisné číslo 91, parcelné číslo 234/1, 234/5, 234/8-12, katastrálne územie Sklabinský Podzámok, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 620/1-17. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 21. 11. 2019.

Banská Bystrica (Banská Bystrica), haly výrobné, hámor, dielne, súpisné číslo 515, 4150, 4155, parcelné číslo 2290/35, 2290/41, 2290/5, katastrálne územie Banská Bystrica, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2710/1-3. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 21. 11. 2019.

Tomášikovo (Galanta), kaštieľ, súpisné číslo 3, parcelné číslo 3, 4, katastrálne územie Tomášikovo, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 59/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 21. 11. 2019.

 

Aktualizované 12. 11. 2019/sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín

Posledná aktualizácia: 12.11.2019 / SKD
Linky