Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Kremnica, dom meštiansky, Štefánikovo nám. 22, byt č. 2 (2. poschodie), súpisné číslo 24, parcelné číslo 38/1, k. ú. Kremnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2291/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 12.9.2019.

Jasov (okres Košice – okolie), súbor obytný - I., Banícka ul. 17, 18, súpisné číslo 9, parcelné číslo 1430/2, 1431/2, k. ú. Jasov, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 50483/3. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 12.9.2019.

Košice 1 – Staré Mesto, dom meštiansky, Mäsiarska ul. 53, byt č. 2 (podkrovie), súpisné číslo 495, parcelné číslo 25/1, k. ú. Stredné Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3553/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 12.9.2019.

Košice 1 – Staré Mesto, poštový telegrafný úrad, Poštová ul. 18, súpisné číslo 547, parcelné číslo 258/1, k. ú. Stredné Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1182/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 12.9.2019.

Šalgočka (okres Galanta), kúria a park, súpisné číslo 152, parcelné číslo 75, 77/3, 77/50, 78/1, 75, k. ú. Šalgočka, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2259/1-2. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 12.9.2019.

Poprad, dom meštiansky, Sobotské nám. 54, súpisné číslo 1752, parcelné číslo 149, k. ú. Spišská Sobota, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3098/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 14.9.2019.

Suché Brezovo (okres Veľký Krtíš), dvor roľnícky (dom ľudový, stavba hosp.), súpisné číslo 23, parcelné číslo 16, k. ú. Suché Brezovo, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1721/1-2. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 14.9.2019.

Košice 1 - Staré Mesto,palác mestský, Hlavná ul. 118, nebytový priestor č. 12 - NP20 (1. posch.), súpisné číslo 57, parcelné číslo 624/1, k. ú. Stredné Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3462/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 15.9.2019.

Košice 1 - Staré Mesto,palác mestský, Hlavná ul. 118, skladový priestor č. 8 - priestor č. P17 (suterén), súpisné číslo 57, parcelné číslo 624/1, k. ú. Stredné Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3462/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 15.9.2019.

Trnava, dom meštiansky, Halenárska ul. 14, nebytový priestor č. 2 (1. posch.), nebytový priestor č. 3 (1. posch.),   súpisné číslo 419, parcelné číslo 554, k. ú. Trnava, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11941/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 15.9.2019.

Kremnica (okres Žiar nad Hronom), dom meštiansky, Štúrova ul. 9, byt č. 1 (prízemie), súpisné číslo 680, parcelné číslo 122/1, k. ú. Kremnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3379/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 15.9.2019.

Hniezdne (okres Stará Ľubovňa), dom meštiansky, súpisné číslo 108, parcelné číslo 363, k. ú. Hniezdne, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 4063/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 20.9.2019.

Špania Dolina (okres Banská Bystrica), dvor hospodársky, súpisné číslo 20, parcelné číslo 120, 123, k. ú. Špania Dolina, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3041/1-2. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 20.9.2019.

Kežmarok, dom meštiansky, Hlavné nám. 4, súpisné číslo 177, parcelné číslo 38, 39, k. ú. Kežmarok, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2615/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 20.9.2019.

 

 

Aktualizované  10.09.2019 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 25.06.2018 / SKD
Linky