"; Ministerstvo kultúry SR - Pamiatkový výskum a reštaurovanie
 

Pamiatkový výskum

Zoznamy držiteľov osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu:

 

Aktualizované 9. 6. 2017 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 09.06.2017 / OI
Linky