Dokumenty

 

Platné dokumenty

 Deklarácie

Strategické materiály

Medzinárodné dokumenty

Správa a súbor nástrojov týkajúci sa praktických spôsobov zníženia nákladov na požičiavanie a vypožičiavanie predmetov kultúrnej hodnoty medzi členskými štátmi európskej únie (výstup Pracovnej skupiny expertov z členských štátov EÚ pre mobilitu zbierok, september 2012)

 

Archívne dokumenty

Strategické materiály

Správy

Analýzy 

Iné

Návrh opatrení na realizáciu zámerov Deklarácie NR SR o ochrane kultúrneho dedičstva

 

 

Aktualizované 8. 3. 2016 / sekcia kultúrneho dedičstva

 

         
Posledná aktualizácia: 09.03.2016 / SKD
Linky