Adresár poberateľov povinných výtlačkov

Kliknutím na nasledujúcu linku si môžete prevziať:

Adresár poberateľov povinných výtlačkov periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel (pdf, 166 kB)  v zmysle zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 212/1997 Z. z.).

Adresár poberateľov:

Posledná aktualizácia: 01.03.2016 / SKD
autor: Dominika Kalianková
Linky