Výzvy / Písomné vyzvania

 

Písomné vyzvanie pre národný projekt "Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra"

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vydáva písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu národného projektu „Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra“ 
kód: OPIS-2015/2.1/13-NP v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany

 

Potrebné dokumenty k príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

Príloha č. 1 - Číselník oprávnených výdavkov (pdf, 118 kB)   
Príloha č. 2 - Manuál pre informovanie a publicitu (pdf, 3 MB)  Dodatok k manuálu (pdf, 206 kB)  

Publikované 04. 05. 2015 / SORK pre OPIS


Písomné vyzvanie pre národný projekt "Digitálne pramene - Webharvesting a archivácia e-Born obsahu"

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vydáva písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu národného projektu „Digitálne pramene - Webharvesting a archivácia e-Born obsahu“ 
kód: OPIS-2015/2.1/12-NP v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany

 

Potrebné dokumenty k príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

Príloha č. 1 - Číselník oprávnených výdavkov (pdf, 118 kB)   
Príloha č. 2 - Manuál pre informovanie a publicitu (pdf, 3 MB)  Dodatok k manuálu (pdf, 206 kB)  

Publikované 04. 05. 2015 / SORK pre OPIS


Písomné vyzvanie pre národný projekt  „Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry“

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vydáva písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu národného projektu „Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry“ kód: OPIS-2014/2.1/11-NP v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany

 

Potrebné dokumenty k príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

Príloha č. 1 - Číselník oprávnených výdavkov (pdf, 118 kB) 
Príloha č. 2 - Manuál pre informovanie a publicitu (pdf, 3 MB) + Dodatok k manuálu (pdf, 206 kB) 

 

Publikované 24. 10. 2014 / SORK

 


Posledná aktualizácia: 04.05.2015 / SORK
Linky