Príručka pre žiadateľa/prijímateľa o NFP na národný projekt:

 

Aktualizované 13. 8. 2015 / SORK pre OPIS

 


 

Príručka pre žiadateľa/prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty:

 

Aktualizované 13. 8. 2015 / SORK pre OPIS


Posledná aktualizácia: 14.08.2015 / OI
Linky