"; Ministerstvo kultúry SR - Štatutárny orgán organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR
 

Štatutárny orgán organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR

Výberové konanie na obsadenie funkcie - riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. (pdf, 143 kB)

Posledná aktualizácia: 08.11.2017 / OÚ
autor: Alena Mihalová
Linky

opis