"; Ministerstvo kultúry SR - Voľné štátnozamestnanecké miesta
 

Voľné štátnozamestnanecké miesta

VK/2017/1050 - hlavný štátny radca v odbore mediálneho práva a audiovízie (zastupovanie počas MD a RD) (pdf, 242 kB)
Posledná aktualizácia: 06.09.2017 / OÚ
Linky

opis