Zuzana Kumanová
štátna tajomníčka

 

 

Vzdelanie:

ukončené v 1998 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor: etnológia (postgraduálne)

ukončené v 1994 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor: história-etnológia

 

Pracovné skúsenosti:

2020 – trvá     Externá spolupráca, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR                  

2020 – trvá     Externá spolupráca, Implementačná agentúra MPSVaR SR 

2016 – 2020    Externá spolupráca, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

2013 – trvá     Projektová manažérka a štatutárna zástupkyňa, Občianske združenie In Minorita                            

2015 -2018     Členka expertného tímu, Útvar splnomocnenca vlády SR pre podporu NRO  

2013 -2015     Externá spolupráca, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 

2011 - 2013    Riaditeľka odboru, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

2005 – trvá     Koordinátorka projektu  a výskumníčka Projekt Ma bisteren! – pripomínanie  

                      rómskeho holocaustu

1998 – 2002    Projektová manažérka, Nadácia pre podporu občianskych aktivít Bratislava

 

Kto je Zuzana Kumanová?

Zuzana Kumanová vyštudovala odbor história - etnológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Dlhodobo pôsobí v neziskovom sektore. Známa je medzi iným svojou prácou v občianskom združení In Minorita, v ktorom viedla viaceré programy na zlepšenie postavenia rómskych žien a projekt Ma bisteren! venovaný obetiam rómskeho holokaustu. Za prínos do odkrývania tragických udalostí rómskeho holokaustu získala v roku 2018 cenu Lúč z tmy udeľovanú občianskym združením eduRoma a Ústavom romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je autorkou viacerých štúdií a publikácií o rómskej menšine.

Za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti etnografie a histórie jej prezident Andrej Kiska v roku 2019 udelil štátne vyznamenanie, Pribinov kríž I. triedy.

Posledná aktualizácia: 01.07.2020 / OK
Linky