"; Ministerstvo kultúry SR - Národné projekty
 

Národné projekty 

 

Termín realizácie od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2020

Termín realizácie od 16. 4. 2015 do 31. 12. 2015

 

 

Aktualizované 10. 10. 2017 / odbor projektového riadenia 

Posledná aktualizácia: 10.10.2017 / OI
Linky

opis