"; Ministerstvo kultúry SR - Kontakty
 

Kontakty


Adresa:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č. 33
813 31  Bratislava - Staré Mesto
Slovenská republika
GPS súradnice
48.1453677,  17.109874499999932

Tel.: +421 2 20482 111
Fax: +421 2 20482 271

Webová stránka: www.mksr.sk

Emailové adresy zamestnancov: meno.priezvisko@culture.gov.sk

Infozákon: info@culture.gov.sk

Podateľňa Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je otvorená každý pracovný deň
v čase od 8.00 - 12.00 hod. a od  12.30 - 15.00 hod.

00421 02 20482  + klapka

Minister kultúry
Kontakt:  Marek  Maďarič
E-mail:   minister@culture.gov.sk

Kancelária ministra 
Kontakt: Renáta Heitlingerová, riaditeľka
Telefón: 20482 105
Fax:       54419 670
E-mail:   kancelaria.ministra@culture.gov.sk

Hovorca
Kontakt: Jozef Bednár 
Telefón:  20482 110, mobil: 0915 716 910
Fax:       54419 670
E-mail:   hovorca@culture.gov.sk

Štátny tajomník 1
Kontakt: Ivan Sečík 
Telefón:  20482 101
Fax:       20482 171
E-mail:   kst@culture.gov.sk

Štátny tajomník 2
Kontakt: Konrád Rigó
Telefón: 20482 180
Fax:       20482 271
E-mail:  kst2@culture.gov.sk

Generálna tajomníčka služobného úradu
Kontakt: Emília Kršíková
Telefón: 20482 202
Fax:       20482 271
E-mail:   kgtsu@culture.gov.sk

Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu
Kontakt: Miriam Hatalová, riaditeľka
Telefón: 20482 213
Fax:       20482 271
E-mail:  kgtsu@culture.gov.sk

Sekcia umenia a štátneho jazyka 
Kontakt: Zuzana Megová, generálna riaditeľka
Telefón:  20482 303
Fax:       20482 375
E-mail:   susj@culture.gov.sk

Sekcia médií, audiovízie a autorského práva
Kontakt: Anton Škreko, generálny riaditeľ
Telefón:  20482 121
Fax:       20482 174
E-mail:   smaap@culture.gov.sk

Sekcia kultúrneho dedičstva
Kontakt: Radoslav Ragač, generálny riaditeľ
Telefón:  20482 414
Fax:       20482 476
E-mail:   skd@culture.gov.sk

Sekcia ekonomiky
Kontakt: Andrea Lisá, generálna riaditeľka
Telefón:  20482 513
E-mail:   se@culture.gov.sk

Sekcia medzinárodnej spolupráce
Kontakt: Gabriela Madrová, generálna riaditeľka
Telefón: 20482 314
Fax:      5441 5534
E-mail:  sms@culture.gov.sk

Sekcia legislatívy a práva
Kontakt: Helena Štrbíková, generálna riaditeľka
Telefón: 20482 501
Fax:      20482 571
E-mail:  slp@culture.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre operačný program Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2
Kontakt: Jana Židovská, riaditeľka
Telefón:  20482 718
E-mail:   sork@culture.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3
Kontakt: Radovan Karvai, generálny riaditeľ
Telefón: 20482 801
E-mail: soiroppo3@culture.gov.sk

Odbor projektového riadenia a dotácií
Kontakt: Peter Vilim, riaditeľ
Telefón: 20482 332
E-mail:   opr@culture.gov.sk

Odbor informatiky
Kontakt: Peter Letanovský, riaditeľ
Telefón: 20482 206
E-mail:   oi@culture.gov.sk

Cirkevný odbor
Kontakt: Ján Juran, riaditeľ
Telefón:  20482 542
E-mail:   co@culture.gov.sk

Odbor kontroly a inšpekcie
Kontakt: Marián Šmihla, riaditeľ
Telefón:  20482 444
E-mail:   oki@culture.gov.sk

Pamiatková inšpekcia
Kontakt: Iveta Kodoňová, vedúca
Telefón:  20482 404
E-mail:   pi@culture.gov.sk

Osobný úrad
Kontakt: Andrea Legátová, riaditeľka
Telefón:  20482 212
Fax:       20482 275
E-mail:   ou@culture.gov.sk

Odbor vnútorného auditu
Kontakt: Ján Kozák, riaditeľ
Telefón: 20482 405
E-mail:  ova@culture.gov.sk

Odbor rozvoja kultúry a kreativity
Kontakt: Denisa Zlatá, riaditeľka
Telefón: 20482 902
E-mail: orkk@culture.gov.sk

Inštitút kultúrnej politiky
E-mail: ikp@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 15.01.2018 / OI
Linky

opis