"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Minister kultúry otvoril 53.ročník Bratislavských hudobných slávností

29.09.2017
Minister kultúry SR Marek Maďarič a generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Lapšanský otvorili včera 53.ročník svetoznámeho festivalufestivalu BHSMinister kultúry SR Marek Maďarič a generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Lapšanský otvorili včera 53.ročník svetoznámeho festivalu Bratislavské hudobné slávnosti.

„Umenie vnímam aj ako špecifickú formu poznania a teší ma, že vďaka premyslenej dramaturgii bude môcť koncertný návštevník 53.ročníka Bratislavských hudobných slávností možnosť poznávať ďalšie hudobné klenoty v interpretácii najuznávanejších orchestrov a najoceňovanejších dirigentov.  Základom vnímania umeleckého diela je radosť zo znovupoznávania a zároveň očakávanie i objavovanie nového. Pokiaľ je potešenie z počúvania hudby znásobené výnimočnou interpretáciou, je koncert prísľubom nevšedných zážitkov. Program tohto ročníka festivalu takéto prísľuby poskytuje veľmi štedro,“ povedal na margo tohto ročníka BHS minister kultúry Marek Maďarič.       

Na úvod 53. ročníka BHS sa verejnosti po prvýkrát predstavil  vo funkcii šéfdirigenta Slovenskej filharmónie vynikajúci a medzinárodne uznávaný dirigent  James Judd. Vzácnou ambíciou tohto umelca je jeho záujem o slovenskú hudbu a korene, z ktorých vyrastá. Svedčia o tom už v minulosti realizované  koncerty na pódiu Slovenskej filharmónie a zaradenie diela u nás málo hraného bratislavského rodáka hudobného skladateľa Franza Schmidta do programu otváracieho koncertu.

Vrcholnou kultúrnou udalosťou 53. ročníka BHS bude zaiste hosťovanie jedného z najstarších a najprestížnejších symfonických telies vôbec  - orchestra Wiener  Philharmoniker pod taktovkou Zubina Mehtu, jednej z najväčších dirigentských osobností súčasnosti. Zaujímavým rozmerom programu, s ktorým bude tento pred 175 rokmi založený viedenský orchester v Bratislave účinkovať, je skutočnosť, že všetci traja skladatelia – Joseph Haydn, Johannes Brahms, či Béla Bartók – majú väzby k nášmu mestu, čo svedčí o bohatej histórii a všestrannom hudobnom živote Bratislavy. Rovnako príťažlivým koncertom bude zaiste hosťovanie Symfonického orchestra Mariinského divadla z Petrohradu na čele so svetoznámym dirigentom Valerym Gergievom, ktorí v Bratislave uvedú okrem iného aj poslednú symfóniu Dmitrija Šostakoviča.

 

Sympatický rozmer dramaturgie festivalu potvrdzuje dôraz na systematické uvádzanie diel staršej i súčasnej slovenskej hudby -  vrátane diela jubilujúceho skladateľa, muzikológa a pedagóga Ladislava Burlasa i nedávno zosnulého Mariána Vargu. Zaradením diel J. S. Bacha si festival pripomína aj 500. výročie reformácie. S potešením sa iste stretne účinkovanie huslistu Václava Hudečka so Slovenským komorným orchestrom, s ktorým ho viaže dlhoročná úspešná a priateľská spolupráca.  Festival uzavrie Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor, ktorí s mladým medzinárodne uznávaným slovenským dirigentom Jurajom Valčuhom uvedú pôsobivú kantátu Sergeja Prokofieva Alexander Nevskij.

Program aktuálneho ročníka Bratislavských hudobných slávností sľubuje mimoriadnu hudobnú jeseň. Jeho presnú podobu nájdete na stránke: http://www.bhsfestival.sk/53-rocnik-bhs-2017/

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky