"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Slováci a Česi spolu v starostlivosti o naše svetové bábkarstvo

04.09.2017
Slováci a Česi spolu v starostlivosti o naše svetové bábkarstvoMemorandum o Slovensko-českom konzultačnom výbore pre bábkarstvo ako prvok nehmotného kultúrneho dedičstva podpísali dnes v Lednici na 5. spoločnom rokovaní vlád SR a ČR minister kultúry SR Marek Maďarič a český minister kultúry Daniel Herman. Podpisom tohto memoranda obe krajiny ustanovujú stály výbor, ktorého členmi budú odborníci v oblasti bábkarstva z oboch krajín a ktorého hlavným cieľom bude najmä posilnenie starostlivosti o bábkarstvo na Slovensku a v Čechách.

Potreba posilnenia odborných kapacít pri starostlivosti o bábkarstvo vznikla predovšetkým po tom, ako bol v roku 2016 v Addis-Abebe, rozhodnutím Medzivládneho výboru pre nehmotné kultúrne dedičstvo, prvok Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Hlavnou témou bilaterálneho rokovania oboch ministrov bola najmä vzájomná informácia o stave príprav nadchádzajúcich osláv významných výročí v roku 2018. Ťažiskovým podujatím bude spoločná Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava, realizovaná Slovenským národným múzeom a Národným múzeom Praha. Na jar 2018 bude výstava otvorená na Bratislavskom hrade a na jeseň 2018 bude výstava otvorená v novo zrekonštruovanej budove Národného múzea v Prahe. Hovorilo sa aj o kľúčových osobnostiach spoločných česko-slovenských dejín, ktoré   si v kontexte blížiacich sa výročí zaslúžia osobitnú pozornosť v obidvoch štátoch: Milan Rastislav Štefánik a Alexander Dubček.

Ministri na bilaterálnom rokovaní vysoko pozitívne zhodnotili spoluprácu Slovenskej národnej knižnice s českými partnermi  v oblasti medzinárodnej výmeny knižničných dokumentov a privítali návrhy na rozšírenie spolupráce aj na elektronické dokumenty a digitálny obsah. S cieľom rozšíriť budúcu spoluprácu aj na uvedené oblasti bude potrebné z legislatívneho hľadiska nájsť optimálny model na zdieľanie slovacikálneho a bohemikálneho digitálneho obsahu.

Témou rokovania bola aj otázka spoločného Česko-slovenského výstavného pavilónu v Benátkach.

V rámci spoločného rokovania vlád podpísali Memorandum o spolupráci aj riaditelia Slovenského národného múzea Branislav Panis a Národního muzea v Prahe Michal Lukeš. Nazáklade tohto memoranda budú vytvárané spoločné vedecko – výskumné projekty, spoločné výstavy, kurátorský program či tiež spoločné vedecké tímy.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky