"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Správa o starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru

25.07.2017
logo MK SRVláda SR vzala na dnešnom rokovaní na vedomie Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020. Z tejto správy, ktorú na rokovanie predložilo ministerstvo kultúry, okrem iného vyplýva, že naši najmenší školáci by sa mali postupne oboznamovať s ľudovými tradíciami Slovenska aj prostredníctvom šlabikárov venovaných jednotlivým prvkom z Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Sériu šlabikárov pripravuje Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru v rámci Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (CTĽK-SĽUK), ktoré je koordinátorom plnenia úloh stanovených v strategickom materiáli. „Jedným z prvých šlabikárov, ktorý už je pripravený do tlače, je Šlabikár tradičnej ľudovej kultúry Fujara,“ uvádza ministerstvo kultúry v správe.

V súčasnosti je v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska 13 prvkov, pričom v období od začiatku roka 2015 do polovice tohto roka doň pribudli štyri prvky – Horehronský viachlasný spev, Modrotlač, Vajnorský ornament a Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny. V celosvetovom zozname má SR k dnešnému dňu zapísané štyri prvky. V sledovanom období od roku 2015 doň pribudli Gajdošská kultúra a Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách, čím doplnili už predtým zapísané prvky Fujara – nástroj a jeho hudba a Terchovská muzika. Piatym našim slovenským prvkom zapísaným vo svetovom Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva by sa mohol stať Horehronský viachlasný spev – jeho nominácia bola podaná v roku 2016, schvaľovanie je na programe na prelome novembra a decembra tohto roku.

V národnom Zozname najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku je zapísaný jeden prvok – Škola remesiel ÚĽUV.

Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020, definujúca 22 strategických úloh a cieľov v tejto oblasti, bola vo vláde schválená 7. januára 2015.


Referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky