"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Tri výrazné impulzy pre podporu slovenskej kinematografie

20.07.2017
logo MK SRMinister kultúry Marek Maďarič podpísal tento týždeň novelu vyhlášky o filmovom projekte, ktorá zatraktívňuje jeden z dôležitých impulzov pri podpore audiovizuálneho priemyslu na Slovensku. Novela, pripravená ministerstvom kultúry, prináša od 1.8. tohto roka najmä zásadné zníženie limitu povinných výdavkov filmových projektov pre to, aby mohli producenti žiadať Audiovizuálny fond o spätnú dotáciu vo výške 20% z oprávnených výdavkov na filmový projekt.

Audiovizuálny fond v súčasnosti v rámci podpory audiovizuálneho priemyslu poskytuje spätnú dotáciu vo výške 20 % tým filmovým projektom, na realizáciu ktorých producent na Slovensku preinvestoval najmenej 2 milióny eur. Táto suma sa však od augusta zásadne znižuje, pri jednom celovečernom hranom, dokumentárnom či animovanom filme (v dĺžke najmenej 70 minút), alebo pri dokumentárnom či animovanom seriáli (najviac 13 častí, najmenej po 5 min/časť) bude nový limit minimálnych výdavkov len 150 000 eur. Ak pôjde o filmový projekt v podobe dvoch alebo troch hraných, dokumentárnych či animovaných filmoch (dĺžka najmenej 70 min. každý), alebo ak pôjde o hraný TV seriál (najviac 13 častí, najmenej po 40 min./časť), tento limit bude vo výške 300 000 eur.

Ministerstvo kultúry tohto roku podporí slovenskú kinematografiu aj ďalšími dvomi významnými stimulmi. Jedným z nich bude zriadenie tzv. Národnej filmovej agentúry v druhej polovici tohto roka. Hlavnými úlohami agentúry, ktorá vznikne v spolupráci ministerstva kultúry a Audiovizuálneho fondu, budú prezentácia Slovenskej republiky ako „filmovej krajiny“, do ktorej sa producentom oplatí prísť realizovať výrobu filmu či jeho časti, ďalej spájanie zahraničných a slovenských filmových profesionálov či vytváranie príležitostí na realizáciu filmových projektov na Slovensku.

Ministerstvu kultúry sa tiež darí zvyšovaním príspevku štátu postupne zvyšovať rozpočet Audiovizuálneho fondu. Výška príspevku štátu tak bude od roku 2018 minimálne 6 mil. eur (v rokoch 2014-2016 to bolo každoročne 4,5 mil. eur, v tomto roku to je 5 mil. eur).

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky