"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Norbert Molnár prvým riaditeľom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

12.07.2017
logo MK SRPrvým riaditeľom novovzniknutého Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sa na základe výberového konania stane Norbert Molnár. Minister kultúry ho do funkcie vymenuje v najbližších dňoch. Prvými úlohami nového riaditeľa budú riešenie sídla fondu, dobudovanie všetkých jeho orgánov, tak ako mu to určuje zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a takisto vypísanie úvodnej výzvy do konca tohto roka.

Do výberového konania, ktoré ministerstvo kultúry vyhlásilo začiatkom júna, sa prihlásili traja uchádzači. Členmi sedemčlennej výberovej komisie boli: Jozef Kovalčík, riaditeľ Fondu na podporu umenia, Martin Šmatlák, riaditeľ Audiovizuálneho fondu, Jozef Klačka, historik a archivár, odborník pre oblasť národnostných menšín, Jana Kresáková, expertka pre oblasť národnostných menšín z Národného osvetového centra, Gabriella Jarábik, riaditeľka SNM – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku, Zuzana Megová, podpredsedníčka Rady Fondu na podporu umenia a Emília Kršíková, generálna tajomníčka služobného úradu MK SR.

Norbert Molnár pôsobil v médiách. Počas svojej profesionálnej kariéry bol redaktorom, zástupcom šéfredaktora a následne aj šéfredaktorom denníka Új Szó.

Vznik Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schválil na návrh vlády parlament v máji 2017. Myšlienka založenia fondu vychádza z programového vyhlásenia vlády. Fond nahrádza dotačný systém, ktorým doteraz štát podporoval menšinovú kultúru prostredníctvom dotačného programu v gescii Úradu vlády SR. Od tohto roku tak pôsobnosť v oblasti podpory kultúry národnostných menšín prechádza z Úradu vlády na ministerstvo kultúry, z ktorého rozpočtovej kapitoly budú aj fondu poskytované každoročne finančné prostriedky. Namiesto doterajších 4,5 mil. eur bude fond hospodáriť s rozpočtom 8 mi. eur (súčasne so vznikom fondu sa navýšili aj finančné prostriedky prúdiace v kultúre do ďalších dvoch v kultúre pôsobiacich verejnoprávnych fondoch – vo Fonde pre umenie na 20 miliónov eur a v Audiovizuálnom fonde na 6 miliónov eur). Fond zverejní prvú výzvu na podávanie žiadostí do konca roka 2017.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky