"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Otvorenie výstavy Gutenbergova knižnica – vynález kníhtlače a jeho vplyv na reformáciu

28.02.2017
Minister kultúry Marek Maďarič dnes v Aponiovskej knižnici v Oponiciach spoločne s veľvyslancom Švajčiarskej konfederácie Alexandrom Wittwerom slávnostne otvoril výstavu Gutenbergova knižnica – vynález kníhtlače a jej vplyv na reformáciu, ktorú pripravila Slovenská národná knižnica.

Podujatie Slovenskej národnej knižnice Gutenbergova knižnica sa v Aponiovskej knižnici v Oponiciach koná pravidelne v marci, pričom každý rok poukazuje na spojitosť s inou významnou udalosťou. Tento rok sa venuje reformácii stredovekej cirkvi, ktorej 500. výročie si pripomíname práve v roku 2017.

Oponice - výstava

Objavenie kníhtlače a reformácia cirkvi spolu veľmi úzko súvisia. Bez vynálezu kníhtlače by sa myšlienky reformácie neboli šírili takou rýchlosťou po celej Európe. Práve vďaka „rýchlosti“, s akou sa začali produkovať knihy, sa  diela Erasma Rotterdamského, Filipa Melanchtona, či samotného Martina Luthera šírili medzi ľudom z krajiny do krajiny. Bez kníhtlače by ani Lutherov preklad Biblie nebol taký populárny a rozšírený. Len počas jeho života vyšlo 82 vydaní jeho prekladu Biblie. Diela otcov reformácie vydávali nielen vo Wittenbergu ale aj v Halle, Jene a iných nemeckých mestách a vo veľkom počte vydávali reformačné tlače aj vo švajčiarskom Bazileji. 

Oponice - výstava

Podujatie je určené pre vekovú skupinu 15+, najmä pre školské a turistické exkurzie, ktoré si predstavenie jednotlivých tém takouto formou mnohokrát žiadajú.

Slovenská národná knižnica si výročie reformácie pripomenie aj v júli v Literárnom múzeu SNK výstavou RE500FORMÁCIA, ktorá verejnosti sprístupní najhodnotnejšie objekty z fondov SNK súvisiace s reformáciou.

Oponice - výstava

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky