Ďalší anticovidový zákon na pomoc kultúre ide do NR SR

14.10.2020
zdroj: MK SRVláda dnes schválila ďalší zákon z dielne rezortu kultúry, ktorý zmierni dopady koronavírusu na kultúru a kreatívny priemysel.

Umelcom sa na celý budúci rok zdobrovoľní odvádzanie dvojpercentného príspevku do umeleckých fondov (Literárny fond, Hudobný fond a Fond výtvarných umení). Pokračuje aj ochrana pre usporiadateľov festivalov a iných kultúrnych podujatí. Vzťahovať sa bude na tie, ktoré sa mali uskutočniť do 30. júna 2021, no pre pandémiu boli, resp. budú zrušené. Možnosť posunutia platnosti kúpených vstupeniek sa predĺži až do 30. júna 2022. Ak nebude záujemca súhlasiť s náhradným termínom akcie, resp. bude žiadať vrátenie vstupného za už kúpenú vstupenku, organizátor bude mať naďalej na vrátenie peňazí 13 mesiacov od pôvodného termínu podujatia.

Vďaka zákonu sa tiež výrazne rozšíria možnosti podpory z verejnoprávnych fondov - Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Fondy budú môcť poskytovať priamu pomoc na zmierňovanie mimoriadnych situácií, akou je aj pandémia COVID-19, čo doteraz nebolo možné.

„Náš zákon nadväzuje na antiCOVID-ovú novelu 1, ktorá predlžuje platnosť zakúpených vstupeniek, prípadne ich nahradzuje vouchermi. Takisto ,uvoľňuje rukyʻ verejnoprávnym podporným fondom, ktorým vytvára predpoklady pre využívanie eurofondov na riešenie mimoriadnych situácií v kultúre, akou sú aj dopady pandémie COVID-19, na kultúru a kreatívny priemysel. Tento zákon je dôležitou dvojičkou pre náš dotačný zákon,“ vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová.

Napríklad Audiovizuálny fond získa právo udeľovať mimoriadne štipendiá aj technickým zložkám podieľajúcim sa na vzniku audiovizuálnych diel, ako sú kameramani, zvukári, strihači a ďalší. Okruh oprávnených žiadateľov sa rozšíri i v prípade Fondu na podporu umenia. FPU tiež pribudne nová možnosť podporiť návštevnosť a prevádzku organizácií pôsobiacich v oblastiach umenia a kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP).

Novely zákonov o fondoch doplnia zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR. Ten, po schválení v parlamente, umožní už novembri ministerstvu spustiť mimoriadnu finančnú pomoc formou dotácií, najskôr pre najviac zasiahnutejšiu časť KKP. Nasledovať bude pomoc pre malé divadlá či kultúrne centrá.

 << späť
Linky