Na kultúru znevýhodnených skupín sa po rokoch rozdelia všetky zdroje

27.08.2020 MK SR
zdroj: MK SRMinisterstvo kultúry SR rozdelí na kultúru znevýhodnených skupín celý 980-tisícový rozpočet dotačného programu. Odborná komisia navrhla podporiť 188 projektov pre tento rok, pričom približne dve tretiny sú venované kultúrnym aktivitám pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Celý objem v programe Kultúra znevýhodnených skupín sa od roku 2015 podarilo rozdeliť iba dvakrát, v roku 2016 a v aktuálnej tohtoročnej výzve.

„Som veľmi rada, že na našu výzvu zareagovali žiadatelia kvalitnými a zmysluplnými projektmi. Ministerstvu kultúry sa podarí po dlhom čase rozdeliť celú sumu, ktorá bola vyčlenená na podporu kultúry znevýhodnených skupín. Verím, že tieto peniaze pomôžu v tak náročnom roku skupinám, ktoré si zaslúžia podporu štátu,“uviedla ministerka kultúry Natália Milanová.

Organizátori kultúrnych aktivít zdravotne alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva do konca termínu tohtoročnej výzvy, do 29. júla predložili ministerstvu 288 projektov.

V predošlých dvoch rokoch sa celý objem dotácií rozdeliť nepodarilo. Pritom, v roku 2019, ako aj v roku 2018 boli v programe vyhlásené nie jedna, ale dve výzvy. Dotačný program Kultúra znevýhodnených skupín vznikol v roku 2005 ako jeden z podprogramov dotačného programu MK SR Kultúra národnostných menšín. Ako samostatný dotačný program ministerstva existuje od roku 2006. Od roku 2017 je naň každoročne vyčlenených 980 tisíc eur.

Program Kultúra znevýhodnených skupín je zameraný na kultúrne aktivity zdravotne alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, rozvoj ich kultúrnych práv a odstraňovanie bariér. Podporu poskytuje aj projektom pre ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, ako aj projektom zacieleným na témy rovnosti príležitostí, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu. V neposlednom rade je určený pre projekty venované výchove k tolerancii, posilneniu sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoju medzikultúrneho dialógu. Viac informácií možno nájsť na: http://www.culture.gov.sk/vdoc/842/kultura-znevyhodnenych-skupin-2020-35b.html.

 << späť
Linky