Financovanie RTVS, sponzoring v kultúre a Maticu slovenskú budú riešiť pracovné skupiny

02.07.2020
Financovanie RTVS, sponzoring v kultúre a Maticu slovenskú budú riešiť pracovné skupinyRada vlády SR pre kultúru dnes prvýkrát zasadala pod vedením novej predsedníčky – ministerky kultúry Natálie Milanovej.

Členovia rady na rokovaní jednohlasne schválili zriadenie dočasných pracovných skupín, ktoré sa budú venovať tvorbe legislatívy pre oblasť sponzoringu a súkromných investícií v kultúre, a tiež modelom financovania RTVS a Matice slovenskej.

Dočasná pracovná skupina pre stimuly súkromných investícií do kultúry má vytvoriť vhodné legislatívne podmienky pre súkromný sektor, ktoré ho motivujú v jeho angažovanosti v podpore kultúry. Cieľom je pritiahnuť viac súkromných financií do rozvoja kultúry, vrátane obnovy kultúrnych pamiatok, podpory umeleckej tvorby či kultúrnych podujatí.

Vypracovať návrh modelu financovania RTVS bude mať za úlohu Dočasná pracovná skupina pre stabilizáciu verejnoprávneho vysielateľa. Nový model má v nadväznosti na programové vyhlásenie vlády zabezpečiť adekvátne a dlhodobé financovanie RTVS pri súčasnom zachovaní jej verejnoprávnosti a nezávislosti.

Rada vlády pre kultúru taktiež schválila zriadenie Dočasnej pracovnej skupiny pre zmenu financovania a rozvoj Matice slovenskej. Jej úlohou bude podrobne zanalyzovať hospodárenie Matice slovenskej, vrátane hospodárenia tlačiarne Neografia, ktorej je Matica slovenská majoritným akcionárom. Pracovná skupina má riešiť aj otázky právneho postavenia i personálneho stavu Matice, verejné, vedecké a publikačné aktivity a tiež potenciál matičných nehnuteľností. Výsledkom pracovnej skupiny bude nový udržateľný model financovania Matice slovenskej.

 << späť
Linky