Efektívna ochrana maloletých patrí medzi priority Slovenska pri pripravovanej transpozícii revízie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách

25.04.2019 MK SR
Efektívna ochrana maloletých patrí medzi priority Slovenska pri pripravovanej transpozícii revízie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Radou pre vysielanie a retransmisiu, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Cullen International dnes organizujú medzinárodný workshop s názvom Koregulačné schémy v oblasti ochrany maloletých – ponaučenia pre transpozíciu nových pravidiel AVMSD.

 

 

Revízia Smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMSD) posilňuje ochranu maloletých a kladie dôraz na efektívnosť systémov ochrany maloletých. Na Slovensku prebieha už druhy rok diskusia medzi vysielateľmi, distributérmi, producentmi a regulátormi o problémoch vyplývajúcich zo súčasného jednotného systému označovania audiovizuálneho obsahu, ktorý nie je až taký jednotný ako sa ukazuje a ktorého represívne nastavenie nestíha reagovať na zmeny v konzumácií audiovizuálneho obsahu.

Workshop prináša jedinečnú príležitosť zdieľať skúsenosti a diskutovať so zástupcami ministerstiev kultúry, zástupcami regulačných orgánov a zástupcami audiovizuálneho sektora z rôznych štátov Európy ako napr. Rakúsko, Slovensko, Fínsko, Holandsko, Slovinsko.

Na podujatí bude tiež prezentovaná jedna z najznámejších fungujúcich schém koregulácie v oblasti ochrany maloletých Kijkwijzer, do ktorej sú za verejný sektor zapojený Holandský mediálny regulačný organ a Ministerstvo školstva, kultúry a vedy. 

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková na dnešnom stretnutí s riaditeľkou Holandského inštitútu pre klasifikáciu audiovizuálnych médií (NICAM) pani Tiffany van Stormbroek diskutovala o výhodách koregulačného mechanizmu ochrany maloletých, ktorý v súčasnosti používa aj najväčšia audiovizuálna mediálna služba na požiadanie na svete – Netflix. „Vzhľadom na Vaše odborné poznatky v oblasti ochrany maloletých v súčasnom mediálnom priestore, by som bola nesmierne rada, keby sme mohli dnešný deň považovať za začiatok konkrétnej spolupráce medzi holandskými a slovenskými expertmi v tejto oblasti. Vaše skúsenosti istotne pretavíme do praxe aj na Slovensku" poznamenala ministerka.

„Veľmi sa tešíme slovenskému záujmu o systém Kijkwijzer. NICAM dlhodobo a úspešne poskytuje pre rodičov a deti informácie o vekovej vhodnosti programov a druhu nevhodného obsahu v nich. Sme zdrojom objektívnych a spoľahlivých informácií v mediálnom prostredí, ktoré sa veľmi rýchlo mení. Spoluprácou s inými členskými štátmi ako Slovensko, môžeme spoločne vytvárať nástroje, ktoré deti a rodičia potrebujú, aby sa mohli informovane rozhodnúť pri výbere audiovizuálneho obsahu" vyhlásila pre rezort kultúry van Stormbroek.

Generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva a zároveň hlavný expert rezortu kultúry na transpozíciu nových pravidiel AVMSD do legislatívy SR Anton Škreko uviedol, že transpozícia smernice vo vzťahu k ochrane maloletých si bude na Slovensku vyžadovať zložitejšiu právnu úpravu ako v prípade Holandska. Zároveň však dodal, že už v tejto fáze slovenskí experti pracujú na tom, aby aj na základe holandského príkladu bol nový právny systém vo vzťahu k médiám preventívny a nie represívny.„Pracujeme na tom, aby médiá dodržiavali nové pravidlá nie zo strachu z možných sankcií, ale z dôvodu budúcich príležitostí, ktoré nová legislatíva prinesie" uviedol. 

„Preventívne pôsobenie systému a efektívna súčinnosť všetkých zainteresovaných strán, ktoré prinesú včas informáciu rodičom a istotu v správnom označení obsahu vekovou vhodnosťou a obsahovým deskriptorom od prvého uvedenia diela na trh, sú benefity moderných koregulačných systémov, ktoré by sme chceli priniesť na Slovensko. Verím, že dnešný workshop pomôže u nás zlepšiť systém ochrany maloletých" uviedla po stretnutí ministerka. 

 

 << späť
Linky