Pýcha slovenského národa - KROJ

04.10.2018 MK SR
Pýcha slovenského národa - KROJDnešný deň je venovaný pýche slovenského národa - krásnym krojom z rôznych kútov Slovenska. Od 15. hodiny dvory Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ďalej len „ÚĽUV") v Bratislave, Košiciach i Banskej Bystrici budú počas podujatia KROJE VO DVORE hýriť farbami a vzormi, zdobiacimi tradičný ľudový odev. Prezentáciu krojovej výroby ÚĽUV a ľudového odevu v Bratislave navštívila aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková.

 

Hlavným cieľom podujatia Kroje vo dvore je dať do pozornosti tradičný ľudový odev, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou folklóru. V snahe dostať do povedomia širšej verejnosti tradičnú textilnú výrobu, ÚĽUV predstaví na podujatí vlastnú výrobu krojov.

Na počesť kroja ministerka kultúry SR poznamenala: „Očarení krásou krojov by sme nemali zabúdať na to, že kroj je zhmotnením rôznych druhov remeselných a umeleckých zručnosti – vrátane spracovania prírodných materiálov, výroby a úpravy koží a látok a spôsobu ich zdobenia. Kroj nebol pre našich predkov iba prostým odevom – pre jeho obliekanie platili pravidlá, odzrkadľoval spoločenský status, rodinný stav a bol súčasťou prechodových rituálov a obradov."

      

Priaznivci folklóru sa môžu tešiť na bohatý sprievodný program. Počas dnešného dňa v čase od 15:00-18:00 v troch mestách Slovenska - vo dvoroch ÚĽUV v Bratislave, Košiciach a v Banskej Bystrici vystúpia folklórne súbory, uskutočnia sa prehliadky ľudového odevu, predvádzania remesiel, prednášky a najmä prezentácie krojovej výroby ÚĽUV s možnosťou zakúpenia krojových súčiastok.

Video: https://youtu.be/Xxp8Ka5-MeU

FOTOGALÉRIA

 << späť
Linky