69. výročie založenia Čínskej ľudovej republiky a otvorenie Výstavy terakotovej armády

25.09.2018 MK SR
69. výročie založenia Čínskej ľudovej republiky  a otvorenie Výstavy terakotovej armádyMinisterka kultúry SR Ľubica Laššáková sa 24. septembra 2018 zúčastnila na slávnostnej recepcii organizovanej Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „ČĽR“) v SR pri príležitosti 69. výročia založenia Čínskej ľudovej republiky a otvorenia Výstavy terakotovej armády.

 

 

 

Slávnostnú recepciu otvoril príhovorom mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec ČĽR v SR LIN Lin, ktorý poukázal na postavenie ČĽR v globálnom kontexte. Zároveň vysoko ocenil bilaterálne vzťahy ČĽR so SR a upriamil pozornosť na potenciál ďalšieho rozvoja vzťahov so SR vo viacerých oblastiach spoločenského a hospodárskeho života vrátane oblasti kultúry. 

 

     

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková v rozhovore s veľvyslancom vyjadrila úctu pred fenoménom čínskej kultúry a prejavila záujem o ďalšie prehlbovanie spolupráce medzi oboma krajinami s osobitným dôrazom na lepšie vzájomné spoznávanie a výmenu kultúr, napríklad už na nadchádzajúcom Festivale kultúry, ktorý sa v čínskom Šanghaji uskutoční na budúci rok.

                                                                 

 << späť
Linky