Slovenská kultúra v Rakúsku i nové múzeum Folkloria

28.08.2018 Komunikačný odbor MK SR
Slovenská kultúra v Rakúsku i nové múzeum FolkloriaAlena Heribanová, riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni dnes predstavila ministerke kultúry Ľubici Laššákovej aktivity a plány inštitútu pri prezentácii slovenskej kultúry v Rakúsku. Druhou nosnou témou diskusie bol nový projekt Múzea tradičného ľudového odevu Folkloria a pripravovaný zákon na podporu folklóru.

 

Ľ. Laššáková ocenila úspešné pôsobenie Slovenského inštitútu vo Viedni a jeho prínos pre rozvoj vzájomnej spolupráce i povedomie o osobnostiach a slovenskej kultúre v Rakúsku.

Unikátny projekt A. Heribanovej pod názvom Folkloria je zameraný na jedinečnú prezentáciu našich tradičných ľudových krojov.

          

V rámci nového projektu – Folkloria – Múzeum tradičného ľudového odevu sa spájajú dlhoročné skúsenosti s prezentáciou našej kultúry doma i v zahraničí, komunikačné schopnosti prezentovať projekt, výnimočné kontakty a doterajšia spoluprácu s odborníkmi v oblasti etnografie. „Vzniká tak garancia najvyššej kvality pre projekt moderného, interaktívneho a výnimočného charakteru a expozíciu slovenských krojov." konštatovala Ľubica Laššáková, ktorá informovala o príprave nového zákona na podporu folklóru. 

Ministerka súhlasila s myšlienkou projektu a na záver dodala, že „pôvab slovenských krojov spätý s rozmanitosťou a širokou variabilitou je neoceniteľným kultúrnym dedičstvom nášho národa, ktorý musíme priblížiť širokej verejnosti."

 << späť
Linky